Nyhetsbrev OSA Bussklubben mai

Nyhetsbrev for OSA Bussklubben mai 22

Lønnsoppgjøret i bussbransjen til uravstemning 

Les mer: OSA bussklubben 13. mai

Bussarbeiderklubben Generelt

Enighet mellom OSA og Sporveien i hovedoppgjøret 2022!

Oslo Sporveiers Arbeiderforening har kommet til enighet med Sporveien om årets hoved- og lønnsoppgjør! Forhandlingene startet mandag 25 april og ble avsluttet 3 mai.
Forhandlingsutvalget til OSA og leder Ola Floberg ser seg meget fornøyd med resultatet av årets hovedoppgjør. 

hovedoppgjør 2022
Klubbsider Generelt

Årsmøte i Kollektivtrafikkens Personellservice

Dato: 10.05.2022
Med dette innkalles det til Årsmøte 2022
Tid: Tirsdag 10. mai 2022 kl. 17.00
Sted: Sangerhallen Majorstueperrongen retning sentrum/øst 0369 OSLO
Generelt Kalender

Enighet i de sentrale forhandlingene A-delen

LO stat og Spekter er enige om A-delen. 7.800 kroner i Spekter-oppgjøret i Spekterområdet. 
Klubbsider Generelt

Kjeholmendugnad 2022

Dato: 23.04.2022
Det blir dugnad på Kjeholmen lørdag 23. april. KuriOSA vil gå fra Bruksveien kl. 10.02 for de som deltar. Retur utpå ettermiddagen. Vi spanderer lønsj og middag.
For de som vil overnatte fra fredag til søndag kan dette bestilles ved å bruke kode 2020 på denne siden > https://osa-sporveien.no/feriehjem/kjeholmen.
Generelt Kalender

Stans krigen i Ukraina

Fagforbundet fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et klart og alvorlig brudd på folkeretten og Ukrainas suverenitet. Fagforbundets landsstyre støtter kravet om en fredelig løsning og en umiddelbar stans i Russlands militære angrep.

17.03.2022 av Fagforbundets landsstyre
Generelt

Invitasjon til Fagforbundets familieleir

Fagforbundet følger opp tidligere års suksess med to leirer fylt med aktiviteter for barn og voksne. For 2022 er det planlagt en leir på Haraldvollen leirskole i Målselv kommune i uke 31 og en leir på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole på Ringsaker i uke 32.

Generelt

Fagforbundets egenregikonferanse 2022

Dato: 06.04.2022
13:20- 14:00 14:00 - 14:30
14:30 - 15:00 15:00 - 15:30
Åpning v/ Anders Kollmar-Dæhlin, leder av yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Innlandet
Renovasjon i Oslo etter re-kommunalisering v/ Terje Strømsnes, Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo
Pause og diskusjon
Innledning om utfordringer i transportbransjen v/ Håvard Sivertsen, Fagforbundet post og finans
Trepart bransjeprogram for transport v/ Morten Lien, Arbeidstilsynet
Diskusjon
Lunsj
Arbeidslivskriminalitet i transportbransjen v/ Frode Kvalstad, Statens vegvesen
Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren v/ statssekretær Mette Gundersen, Samferdselsdepartementet
Pause og diskusjon
Politisk påvirkning for å drive med egne ansatte v/ Rune Aasen, tidl. leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Sporveiens vei fra oppsplitting til samarbeid v/ Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien
Diskusjon – felles utfordringer for tre områder
Generelt Kalender

Uttalelse Reformert AFP OSA

Uttalelse: Reformert AFP, godkjent på årsmøte til OSA 27.01.2022.
Uttalelse OSA AFP