For tillitsvalgte

Her finner du de fleste dokumenter du trenger som tillitsvalgt i OSA.
Tariff, Fagforbundets vedtekter og strategi, maler til PowerPoint, brev, notater, etc.
Tariffen  - 2020-21-Overenskomst-OSA 
2020-Overenskomst-OSA-Flippingbook
Hovedavtalen - Hovedavtalen.LO Stat-Spekter-2018-2021
Vedtekene - Fagforbundet.vedtekter-2017-2021
Retningslinjer - Fagforbundet.vedtekter-2017-2021-Retningslinjer
Prinsipp og handlingsprogram  
- Fagforbundet_Prinsipp.og.Handlingsprogram-2017-2021 
Seksjonssangen (SST) - Seksjonssangen Det er nå det gjelder
De Facto-rapport AtB

Defacto_Atb_150602
Oppslagsverk og forklaringer    - Gerhardsens "Tillitsmannen": https://tillitsmannen.lo.no
Maler du kan bruke:
OSA brevmal  - OSA-brevmal 
Power Point - OSA-PP_Mal
Plakatmal - OSA.Plakat-A4
Notatmal - OSA-notatmal 
Font vi bruker
-
arial-rounded-mt (zip)
Gamle Overenskomster (tariffer):
2002-overenskomst-NKF
2004-overenskomst-Fagforbundet
2006-overenskomst-Fagforbundet
2008-overenskomst-Fagforbundet
2010-overenskomst-Fagforbundet
2012-overenskomst-Fagforbundet
2014-overenskomst-Fagforbundet
2016-overenskomst-OSA
2018-Overenskomst-OSA