Hovedstyret

Det er hovedstyret som har ansvaret for foreninga mellom medlems- eller årsmøter. Styret møter hver måned og består av klubblederne, AU, komité og utvalgsledere.
HVO, leder av feriehjemstyret og leder av valg- og kontrollkomitéen tiltrer styret.
Ola Floberg Styret, AU E-post 41 46 92 55 Leder OSA
Sores Yuzer Styret, AU, Feriehjemstyret, UVFT E-post 934 98 917 Nestleder OSA, leder feriehjemstyret, Leder utvalget for tillitsvalgte
Tom Østli Styret, AU E-post 90 13 69 37 Kasserer
Silje Marie Tunheim Styret, Helgedagsklubben, AU, UVFT E-post 47815585 Politisk sekretær OSA, Nestleder Helgedagsklubben (T-Banen)
Øystein Wiik Styret, AU E-post 91 74 60 54 Organisasjonssekretær
Tore Andreas Elton Styret, Sporvognsklubben, Trikkeprosjektet E-post 92 08 09 81 Leder Sporvognsklubben (Grefsen)
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben, UVFT E-post 90 60 65 34 Leder Verkstedklubben (Grefsen)
Iftikhar Hussain Styret, T-baneklubben E-post 47 25 24 79 Klubbleder Baneklubben
Marit Sauge Styret, Bussklubben E-post 45 81 00 34 Leder BKO
Stian Haldsrud Styret, Helgedagsklubben E-post 99 57 49 87 Leder Helgedagsklubben (T-Banen)
Erling Dokken Styret, Personalklubben E-post 95 08 40 63 Leder PLK (Grefsen)
Kashif Qureshi Styret, Infrastrukturklubben, UVFT E-post 91370523 Leder plasstyret Etterstad
Andreas Fossum Haug Styret, Verkstedklubben, OSA Ung E-post 92 49 53 55 Nestleder verkstedklubben (Ryen) Leder OSA Ung,
Linda Amundsen Styret, Studieutvalget E-post 40 05 19 67 Hovedstyret. Studieleder, Ansattrep BF, SST
Geirr Cranner Styret, HVO E-post 97 72 81 26 HVO Konsern
Erik Norman Norman-Larsen Styret, T-baneklubben, HVO E-post 97 43 68 21 HVO T-bane, VK OSA
Ove Gustav Tønnessen Styret, Pensjonistutvalget E-post 90 12 92 32 Pensjonisttillitsvalgt